• Cart
    • Please enable WooCommerce

Blog

Latest Industry News

Ангренажът – важният и невидим работар

Вероятно повечето от шофьорите са чували термина ангренаж, ангренажен ремък или ангренажна верига, най-малко при нуждата от тяхната подмяна на определен интервал. Ще разгледаме по-подробно какво представлява тази система, как работи и какви рискове крие при просрочване на сервизните интервали. За да работи правилно (дори и изобщо да работи) един съвременен двигател с вътрешно горене е необходим точен синхрон между коляновия вал и разпределителния (или повече от един) вал. Коляновият вал преобразува линейното движение на буталата във въртеливо такова. Той предава мощността от двигателя към скоростната кутия и колелата. Разпределителният вал има важната функция в точен момент, за определено време да отвори или затвори всмукателните и/или изпускателните клапани. 4-тактовият двигател, каквито са повечето от съвременните такива при автомобилите има следните 4 такта: 1 Всмукване – приема нужното гориво (въздух и бензин, дизел, пробан-бутан или метан) – изпускателните клапани са затворени, всмукателните са отворени. 2 Сгъстяване / нагнетяване – сгъстява постъпилата горивна смес (всмукателните и изпускателните са затворени) 3 Работен такт – този такт дава създава работата на двигателя, сгъстената и възпламенена вече горивна смес се разширява и избутва буталото надолу (затворени са изпускателните и всмукателни клапани) 4 Изхвърляне на отработените газове (затворени са всмукателните, а изпускателните клапани са отворени) И това се случва хиляди пъти в минута при нормална работа на двигателя. Вече се досещате защо е необходим перфектен синхрон между валовете и тук идва ролята на ангренажната система. Най-често се използват ремъци и вериги при автомобилите (съществуват и варианти със зъбни колела). Навременната смяна на ремъка или веригата, заедно със съпровождащите ги опорни и обтяжни ролки е задължителна за безпроблемната експлоатация на двигателя. При скъсване на някой от тези елементи вариантите са два, в зависимост от двигателя. -първият – удрят се бутала и клапани и се нанасят щети (в някои случаи малки, в други доста сериозни) -вторият – двигателят е защитен или както се казва „освободен”, като при скъсването просто изгасва, след смяната ще заработи безпроблемно Без значение кой от двата типа двигатели е, препоръчително е да сменяте тези части в предписаните от производителя граници, в повечето случаи се дават пробег и време, което от двете настъпи първо.
Back to top