Натоварване на тегличите

Допустимото натоварване на тегличите е указано в документацията, както и на самите тях. Има два основни параметъра, които се указват и е много важно да се спазват, а те са максимално натоварване на теглича (товароносимост на теглича) и тегло на ремаркето, което тегли (с и без спирачки). Често се среща и трети параметър – максимално тегло на композицията (влекача с ремаркето и товарите им), но той зависи основно от самия автомобил (джип, бус) – от неговото тегло, конструктивна здравина, мощност, тип предаване и други. В тази публикация ще разгледаме по-подробно първите два - допустимо максимално натоварване на теглича и допустимо максимално тегло на ремаркето. Допустимо максимално натоварване на теглича е това, за което е изчислен да бъде подложен от ремаркето и неговия товар. Това зависи много от разпределението на товара (центъра на тежестта на ремаркето), като правилното такова е товарът да е разположен малко пред моста на ремаркето. Ето как да разберете къде е центърът [...]
    Back to top